Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vynakládáme veškerou náležitou péči, aby vaše osobní údaje byly bezpečně zpracovány.

Vaše osobní údaje zpracováváme plně ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s níže uvedenými zásadami.

Správce osobních údajů

AUTO - JF, s.r.o. se sídlem Příkop 843/4, 60200 Brno - Střed, IČ 28267451

Účely zpracování osobních údajů a právní základy zpracování

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje získané na základě písemné objednávky podepsané při převzetí vozidla do servisu a telefonické zákaznické linky, jsou následující;

Právní základy zpracování osobních údajů získaných pro výše uvedené účely jsou následující:

Osobní údaje, které zpracováváme

Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, emailová adresa);

Předání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím našich zaměstnanců a dále prostřednictvím pověřených zpracovatelů, poskytovatelů IT řešení a softwarů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů,

Osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel,; 234 665 125).

Kontakt

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit prostřednictvím e-mailu cema@autocentrumcemy.cz

Musím své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Poskytnutí osobních údajů je však ve většině případů podmínkou splnění vašeho požadavku dle účelu zpracování. V případě, že nesouhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel zpracování, nebudeme schopni ve většině případů váš požadavek zpracovat.

Svůj nesouhlas nám můžete vyjádřit na e-mail cema@autocentrumcemy.cz

V takovém případě však nebudete následně kontaktováni.

Jak dlouho budou osobní údaje uloženy?

Zabezpečení osobních údajů

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom zajistili ochranu a zachovali bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Používáme například tato opatření;

25. května 2018
Jednatelka firmy

Jitka Černá
AUTO-JF,