Denní svícení a nejčastější dotazy

Od 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. Novela zavedla povinnost celodenního a celoročního svícení. O této problematice zákon říká, že motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.

 

Výhody světel pro denní svícení:

  •  lepší viditelnost Vašeho vozu
  •  menší pravděpodobnost nehody
  •  nižší spotřeba energie = nižší spotřeba paliva
  •  prodloužení životnosti žárovek či výbojek
  •  jízda bez pokuty - automatické rozsvícení
  •  nemusí svítit zadní svítilny
  •  menší zatížení autobaterie a alternátoru
  •  vysoká životnost LED světel
  •  luxusní vzhled

 

Upozornění - při koupi světel pro denní svícení se nenechte zmýlit nabídkami levných LED světel od jiných prodejců. I přes deklarovanou homologaci se nejedná o světla pro denní svícení, ale pouze o homologovaná poziční světla!!!

Homologovaná LED světla pro denní svícení jsou osazena speciálními LED čipy s extra vysokým výkonem cca 1W/čip a mají pětinásobnou svítivost oproti běžným LED světlům. Dokladem opravňujícím k používání světel k dennímu svícení je značka RL vylisovaná na krycím skle světla nad homologační značkou. Po dodatečném namontování denních svítilen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP.

 

Denní svícení - buďte na silnici vidět !

Prodáváme pouze homologovaná světla pro denní svícení od výhradního dovozce do ČR!!!

Věnujte pozornost tomu, zda skutečně kupujete světla pro denní svícení nebo pouze poziční světla!!!

 

Vyjádření Ministerstva dopravy ČR:

Montáž, umístění a zapojení denních svítilen předepisuje a upravuje homologační předpis EHK/OSN č. 48, který předepisuje vyhláška č. 341/2002 Sb.

Tyto svítilny jsou nepovinné na automobilech a zakázané na přípojných vozidlech. V tomto homologačním předpisu je podrobně uvedeno jak má být svítilna umístěna na výšku, šířku, délku vozidla, elektricky zapojena a požadavek na orientaci směrem dopředu.

Svítilny pro denní svícení, které jsou homologovány dle předpisů EHK/OSN nebo EHS/ES lze použít v souladu se zákonem č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v posledním platném znění (dále jen zákon).

Denní svítilny firmy HELLA můžete použít k svícení, pokud jsou homologovány dle předpisu EHK/OSN č. 87 (označeny homologační značkou E s č. xxxx pod kterým byla homologace uvedena a označením RL). Vámi dodaná dokumentace k těmto svítilnám HELLA tuto podmínku splňují.

O montáži na konkrétní značku vozidla musíte získat informace přímo v návodu k montáži, protože jsou dodávány sady univerzální a také svítilny speciálně přizpůsobené na konkrétní typ vozidla se speciálními montážními díly.

V následujícím textu uvádíme vybrané požadavky na umístění z předpisu EHK/OSN č. 48 (základní) na denní svítilny:
počet - dvě na přídi vozidla na šířku - max. 400 mm od bočního obrysu vozidla a nejméně 600 mm mezi sebou (u vozidel s šířkou menší než 1300mm může být 400 mm)
na výšku - od 250 mm do 1500 mm nad vozovkou.

 

K elektrickému zapojení denních svítilen připomínáme zejména, že jejich zapojení zajistí plnění následujících podmínek:
- svítí samostatně bez obrysových světel,
- automaticky se zapínají s polohou "klíčku" pro běh motoru a zhasnou po vypnutí motoru
- povinně se automaticky vypínají při rozsvícení světlometů
- kontrolka je nepovinná.


Z výše předepsaných požadavků na montáž vyplývá, že se automaticky rozsvítí bez dalších světel či svítilen.

Upozorňujeme, že hodnocení předepsaného umístění a zapojení dle předpisu EHK/OSN č. 48 je odborná záležitost, která není určena k individuálnímu posouzení. Doporučujeme proto odbornou montáž a kontrolu ve zkušební stanici (vybrané STK) nebo v pověřené zkušebně (ÚSMD Praha nebo TÜV ÚVMV Praha).

Po dodatečném namontování denních svítilen nejde o přestavbu vozidla ani o změnu technických údajů v registru či TP.

 

Denní svícení - odpovědi na časté otázky

Jaké osvětlení poskytují světla pro denní svícení?

Světla pro denní svícení jsou vyvinuta speciálně pro zlepšení viditelnosti vozidla během dne.

 

 

Co to jsou světla pro denní svícení ?

Signální světla, které produkují denní svícení v souladu s normou EHK/OSN 87.

 

Jsou světla pro denní svícení vyžadována zákonem ?

Ne, pouze v některých státech Evropy jste povinni svítit i během dne.

 

Pro která vozidla jsou světla pro denní svícení dostupná ?

Vyrábějí se universální sady na téměř všechna vozidla. V některých případech jsou dostupné rovněž speciální sady na dané vozidlo.

 

Musí být instalace světel pro denní svícení zapsána jako přestavba ?

Montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, a proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému dodatečnému schvalování ani zápisu.

 

Je srovnatelné svícení potkávacími světly se světly pro denní svícení ?

Ne. Světla pro denní svícení jsou vhodnější pro svícení během dne.

 

Stoupne spotřeba paliva při použití světel pro denní svícení ?

Ve srovnání s potkávacími světly spotřeba při použití světel pro denní svícení klesne.

 

Jsou světla pro denní svícení lepší nez potkávací světla ?

Ano. Světla pro denní svícení jsou perfektní pro použití během dne. Potkávací světla jsou optimalizovány pro použití během noci.

 

Jak vlastně světla pro denní svícení fungují ?

Pokud se zapne zapalování vozidla, světla pro denní svícení se automaticky rozsvítí (platí pro světla s automatickým modulem). Jakmile je zapalování vypnuté nebo se zapnou potkávací světla, světla pro denní svícení jsou automaticky vypnuta.

 

Není dostatečné zapnout během dne pouze potkávací světla ?

Toto je předmětem diskusí. Každopádně světla pro denní svícení jsou podstatně lepší co se týče otázky spotřeby a včasnější detekce automobilu.

 

Mohou řidiči nainstalovat světla pro denní svícení sami ?

Zkušení automobilový nadšenci ano, v ostatních případech doporučujeme montáž ve specializovaném servisu.

 

Existují rozdíly mezi kvalitou prodávaných světel pro denní svícení ?

Ano - nejen v reflektorech, LED diodách, ale také obecně v použité LED technologii.

 

Jaká je životnost LED diod ?

Až 10 000 hodin.

 

Jaký je přesně rozdíl mezi externím osvětlením a světly pro denní svícení ?

Externí osvětlení má aktivní funkci (aby řidič viděl), kdežto světla pro denní svícení mají pasivní funkci (být viděn.

 

Mohu použít mlhová světla jako světla pro denní svícení ?

Toto řešení se neshoduje s účelem mlhových světel.

 

Jsou světla pro denní svícení dostupná pro motocykly ?

Ne, zde je povinné svítit vždy tlumenými světly.

 

Lze koupit světla pro denní svícení i s modrým světlem ?

Ne, s vyspělými LED diodami se světlo sice blíží charakteru xenonových světel, ale v rámci spektra bílé barvy.

 

Budu lépe viděn při použití světel pro denní svícení ?

Ano, v současné době není žádné lepší řešení, jak být na silnici viděn.

 

Mohu použít světla pro denní svícení také jako mlhová světla ?

Ne, světla pro denní svícení nejsou vhodná pro projekci aktivního světla, které by pomáhalo řidiči přímo vidět.

 

Jsou světla pro denní svícení také v provedení pro zadní část vozu ?

Ne, nejsou!

 

Jsou světla pro denní svícení odolná vůči kamínkům ?

Ano, ve stejném rozsahu jako normální světla.

 

Obsahují světla pro denní svícení relé a kabely ?

Ano, lepší modely obsahují všechny kabely a relé nutné pro správnou montáž a fungování světel pro denní svícení.

 

Jaké nástroje jsou zapotřebí pro montáž světel pro denní svícení svépomocí ?

To závisí na konkrétním autě a modelu světel pro denní svícení, ale můžeme říci, že by měla postačovat dobře vybavená sada nářadí.

 

Denní svícení - Buďte na silnici vidět!

 

Vyhledávání

© 2011 AUTO - JF, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 28267451, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57453

Vytvořeno službou Webnode